Bạn đang theo dõi: Trang chủ
Tên sản phẩm: Tấm cách nhiệt
Chi tiết sản phẩm:
STT Tên Hàng Model Thông số kỹ thuật
1 Tấm amiăng miệng   Φ 1180 , 1280 mm
2 Tấm amiăng đáy   Φ 1180 , 1280 mm